Přihláška a stanovy

PŘIHLÁŠKA

Před podáním závazné přihlášky do spolku DePejSek Liberec z.s. je potřeba seznámit se se stanovami spolku.
Členství vzniká podáním přihlášky, jejím schválením vedením spolku a zaplacením členského příspěvku ve výši 500 Kč/rok.

Členské příspěvky posílejte na DePejSkovo účet 2401818769/2010, který je zřízený u FIO Banka. Do zprávy pro příjemce vždy uveďte své celé jméno.

NOVĚ můžete platit členské příspěvky snadno díky QR kódu.

Stačí vyfotit ve vaší bankovní aplikaci QR kód chytrým telefonem a platební příkaz se vyplní automaticky.

Zde si můžete stáhnout přihlášku:

STANOVY SPOLKU

Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy a vedení spolku. Poslední aktualizace proběhla 25.4. 2023.

Zde si můžete stáhnout stanovy spolku: