Přihláška a stanovy

PŘIHLÁŠKA

Před podáním závazné přihlášky do spolku DePejSek Liberec z.s. je potřeba seznámit se se stanovami spolku.
Členství vzniká podáním přihlášky, jejím schválením vedením spolku a zaplacením členského příspěvku ve výši 500 Kč/rok.

Členské příspěvky posílejte na DePejSkovo účet 2401818769/2010, který je zřízený u FIO Banka. Do zprávy pro příjemce vždy uveďte své celé jméno.

Zde si můžete stáhnout přihlášku:

STANOVY SPOLKU

Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy a vedení spolku.

Zde si můžete stáhnout stanovy spolku: